آگهی مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهداء بوشهر واقع در شهرستان بوشهر

1401/11/23 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهداء بوشهر واقع در شهرستان بوشهر را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2001000383000104

احداث ساختمان

1055 مترمربع

6.072.068.856

119.853.191.832

سپتیک

25 مترمکعب

1.588.185.279

جمع کل(ریال)

121.441.377.111

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/11/23لغايت 1401/11/26 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی): از تاريخ 1401/11/27  لغايت 1401/12/7  تا ساعت 13:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/12/7   ساعت 13:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

کلمات کلیدی:
مناقصه     احداث.مرکز.جامع.سلامت.شهداء     بوشهر        

تاریخ بروز رسانی:   12 ارديبهشت 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >