آگهی مناقصه احداث پایگاه بهداشت فرهی واقع در شهرستان دشتستان

1402/11/23 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث پایگاه بهداشت فرهی واقع در شهرستان دشتستان را بصورت یک مرحله ای برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2002000383000080

ساختمان پایگاه بهداشت

154 مترمربع

1.383.762.946

26.005.551.267

پیاده رو

مقطوع

1.669.707.649

جمع کل(ریال)

27.675.258.916

 

 

 

 

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1402/11/25 لغايت 1402/11/30 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1402/11/25  لغايت 1402/12/12 تا ساعت 13:00  

تاریخ بازگشایی : 1402/12/12 ساعت 13:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

 لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     احداث     پایگاه.بهداشت.فرهی     شهرستان.دشتستان        

تاریخ بروز رسانی:   23 بهمن 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >