آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان امام خمینی کنگان

1402/12/7 0:0

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ع)کنگان را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند.

ردیف

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

2002000383000085

تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ع)کنگان

1.835.000.000

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1402/12/08 لغايت 1402/12/12 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1402/12/08  لغايت 1402/12/23  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1402/12/23  ساعت 12:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

  لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     نگهداشت.تاسیسات     بیمارستان.امام.خمینی.کنگان    

تاریخ بروز رسانی:   7 اسفند 1402

تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ
< >