فراخوان جذب سرمایه گذارنوبت اول احداث بیمارستان 110تختخوابی عسلویه

1403/1/26 0:0

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را مستند به دستورالعمل ماده 23 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی (2)به بخش غیر دولتی (خصوصی) و براساس مصوبات طرح های تملک دارایی های سرمایه جدید،نیمه تمام ،تکمیل شده واماده بهره برداری به بخش غیر دولتی از طریق فراخوان جذب سرمایه گذار اقدام نماید.لذا ازکلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می اید طبق برنامه زمان بندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد فراخوان به ادرس بوشهر ،خیابان معلم،روبروی جایگاه نماز جمعه ،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشت درمانی بوشهر،دفتر منابع فیزیکی ونظارت برطرح های عمرانی دانشگاه مراجعه نماید .قابل ذکراست پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از اسناد را دریافت وبه همراه اسناد ومدارک درخواست شده با قید قبولی امضا نموده و طی مهلت مندرج دراین اگهی به دانشگاه تحویل نمایند.

ردیف عنوان پروژه شهرستان
1 احداث بیمارستان 110تختخوابی شهرستان عسلویه عسلویه

محل وتاریخ توزیع اسناد فراخوان :   1403/01/2 دفتر منابع فیزیکی ونظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه از تاریخ درج اگهی به مدت سه روز کاری

مهلت اخذ اسناد فراخوان:  1403/01/29

مهلت تحویل اسناد فراخوان : 1403/02/08 ساعت 13:00

بازگشایی :پاکت پیشنهادی در تاریخ 1403/02/08  ساعت 14 در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بازگشایی می شود .

 

 

 

کلمات کلیدی:
فراخوان     جذب.سرمایه.گذار     نوبت.اول     احداث.بیمارستان.110تختخوابی     شهرستان.عسلویه    

تاریخ بروز رسانی:   26 فروردين 1403

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >