میز خدمات دانشگاه - امور اداری

1397/2/16 0:0

  آدرس سامانه خدمت          فرم اطلاعات خدمت                فرم اطلاع رسانی خدمت               نظرسنجی خدمت

 

لیست خدمات معاونت توسعه:

تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه ها علوم پزشکی سراسر کشور(16031014100)

صدور گواهی وضعیت خدمت (پایان طرح) در توزیع پزشکان (16031014101)

صدور معرفی نامه در توزیع پزشکان (16031014102)

صدور گواهی معافیت (16031014103)

پیام آوران بهداشت

نظام جامع پیشنهادات

ارزیابی عملکرد کارکنان (ارزشیابی)

  آموزش و توانمندسازی کارکنان

ارائه تسهیلات رفاهی کارکنان (تقاضای وام)

سامانه حضور و غیاب کارکنان (تردد)

سیستم بیمه تکمیلی کارکنان

سیستم پرسنلی

سامانه مناقصات و مزایدات

ارسال و پرداخت اعتبار به واحدهای تابعه

پرداخت مطالبات پرسنلی

اصلاح وجه درآمدهای اختصاصی دانشگاه از خزانه معین استان

تایید و ثبت خرید کالا در سیستم حسابداری

 

قوانین و دستورالعمل ها:

- معاونت توسعه

- مجموعه قوانین و مقررات  دفتر کارآفرینی

- بخشنامه های مدیریت منابع انسانی

- قوانین و فرایندهای پرسنلی

- قوانین و دستورالعمل ها

- قوانین و مقررات توسعه سازمان و تحول اداری

- قوانین برگزاری مناقضات

 

 

سامانه ها:

 سامانه تامین و توزیع نیروی انسانی

سامانه نقل و انتقالات

 سامانه خدمات الکترونیک

 سامانه آزمون استخدامی

سامانه مدیریت عملکرد

 سامانه مدیریت برنامه استراتژیک

 

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   19 خرداد 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >