میز خدمات دانشگاه - مطالب آموزشی

1397/2/17 0:0

 

نرم افزارهای سلامت

وب سایت زندگی و سلامت

وب سایت روزه

دانستنی های پزشکی دانشکده پزشکی

دانستنی های دندانپزشکی

دانستنی های دانشکده پرستاری مامایی

آموزش های مرتبط با فناوری اطلاعات

آموزش های مرتبط با آمار

 

 

مطالب عمومی

اطلاعات سلامت استان

نرم افزار تلفن همراه اطلاع رسانی و سلامت دانشگاه

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   6 خرداد 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >