آگهی مناقصه واگذاری بخشی از امور نگهبانی بیمارستان­های تابعه دانشگاه

1401/2/10 0:0

 نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاری  بخشی از  امور نگهبانی بیمارستان­های تابعه خود را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

 

ردیف

کد فراخوان

موضوع مناقصه

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه

1

۲۰۰۱۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰12

واگذاری بخشی از  امور نگهبانی بیمارستان

شهید گنجی برازجان

650.000.000

2

۲۰۰۱۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰13

واگذاری بخشی از  امور نگهبانی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس

900.000.000

3

۲۰۰۱۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰14

واگذاری بخشی از  امور نگهبانی بیمارستان

زینبیه خورموج

570.000.000

4

۲۰۰۱۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰15

واگذاری بخشی از  امور نگهبانی بیمارستان

امام خمینی(ره)کنگان

810.000.000

5

۲۰۰۱۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰16

واگذاری بخشی از  امور نگهبانی بیمارستان

امام هادی(ع)دیر

490.000.000

6

۲۰۰۱۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰17

واگذاری بخشی از  امور نگهبانی بیمارستان

بقیه اله الاعظم(عج)دیلم

650.000.000

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/2/10  لغايت 1401/2/15 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1401/2/16   لغايت 1401/2/26 تا ساعت 12:00

تاریخ بازگشایی : 1401/2/26  ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.

 

 

کلمات کلیدی:
    آگهی.مناقصه.واگذاری     بخشی.از.امور.نگهبانی     بیمارستان­های.تابعه.دانشگاه.علوم.پزشکی.بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   24 ارديبهشت 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >