آگهی مناقصه پروژه مرکز جامع سلامت روستای گورک سادات واقع در شهرستان بوشهر

1401/2/31 0:0

 آگهی مناقصه عمومی

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه مرکز جامع سلامت روستای گورک سادات واقع در شهرستان بوشهر را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2001000383000035

مرکز جامع سلامت روستای گورک سادات

317 مترمربع

1.804.532.221

34.960.137.429

پیاده رو

110 مترمربع

1.130.506.983

جمع کل(ریال)

36.090.644.412

 

 

 

 

 

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌
از تاريخ  1401/3/1  لغايت1401/3/4 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) :
از تاريخ 1401/3/5لغايت 1401/3/16  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/3/16   ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     پروژه.مرکز.جامع.سلامت.روستای     گورک.سادات     واقع.در     شهرستان.بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   31 ارديبهشت 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >