آگهی مناقصه پروژه پایگاه بهداشت بهرام آباد واقع در شهرستان دشتستان

1401/2/31 0:0

آگهی مناقصه عمومی

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه پایگاه بهداشت بهرام آباد واقع در شهرستان دشتستان را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال)

2001000383000034

پایگاه بهداشت بهرام آباد-دشتستان

159 مترمربع

974.775.300

18.539.621.570

پیاده رو

78مترمربع

955.844.432

جمع کل(ریال)

19.495.506.002

 

 

 

 

 

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/3/1  لغايت 1401/3/4تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1401/3/5   لغايت 1401/3/16 تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/3/16   ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     پروژه.پایگاه.بهداشت.بهرام.آباد     شهرستان.دشتستان        

تاریخ بروز رسانی:   31 ارديبهشت 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >