آگهی مناقصه پروژه پایگاه سلامت مسکن مهر اهرم واقع در تنگستان

1401/8/2 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه پایگاه سلامت مسکن مهر اهرم واقع در تنگستان را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2001000383000079

ساختمان پایگاه

159 مترمربع

1.489.305.340

18.539.621.570

پیاده رو

78 متر مربع

955.884.432

دیوار

60.02 مترطول

3.208.548.478

محوطه

1078 مترمربع

5.523.008.050

سپتیک

25 مترمکعب

1.559.044.265

جمع کل(ریال)

29.786.106.795

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/8/2 لغايت 1401/8/5تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1401/8/6  لغايت 1401/8/16  تا ساعت 13:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/8/16  ساعت 13:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
 لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     پروژه     پایگاه.سلامت.مسکن.مهر     اهرم     تنگستان    

تاریخ بروز رسانی:   12 ارديبهشت 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >