آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان-نوبت دوم

1401/8/28 0:0

                                آگهي مناقصه عمومی
نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان-نوبت دوم را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات دعوت بعمل مي آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.

ردیف

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

2001000383000090

تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان-نوبت دوم

636.000.000

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/8/28 لغايت 1401/9/1 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد : از تاريخ 1401/9/2  لغايت 1401/9/13 تا ساعت 12:30  

تاریخ بازگشایی:1401/9/13 ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
 لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     نگهداشت.تاسیسات     بیمارستان.امام.خمینی.(ره)کنگان     نوبت.دوم    

تاریخ بروز رسانی:   12 ارديبهشت 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >