خدمات

1 2 3

15 آذر 1401
آگهی مناقصه واگذاری برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان های تابعه-نوبت دوم

 

8 آبان 1401
آگهی مناقصه واگذاری برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان های تابعه

 

13 تير 1401
آگهی مناقصه پروژه مرکز خدمات جامع سلامت شهری تنگک واقع در شهرستان بوشهر

 

4 تير 1401
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان های تابعه (مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس-بیمارستان امام هادی(ع)دیر-بیمارستان بقیه اله الاعظم(عج)دیلم-بیمارستان امام حسین(ع)اهرم)

 

28 خرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه مرکز خدمات جامع سلامت روستائی چهارروستائی واقع در شهرستان گناوه

 

28 خرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه مرکز خدمات جامع سلامت روستائی محمدی واقع در شهرستان گناوه

 

23 خرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه مرکز خدمات جامع سلامت روستائی بنجو واقع در شهرستان دیر

 

8 خرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه تکمیل مرکز خدمات جامع سلامت شهری کلمه واقع در شهرستان دشتستان را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده

 

8 خرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه ساختمان مرکز خدمات جامع سلامت شهری امیرالمومنین (ع) واقع در شهرستان دشتستان را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده

 

4 خرداد 1401
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان بقیه اله الاعظم(عج)دیلم-نوبت دوم

 
1 2 3
< >