دانشگاه

1 2 3 4

7 فروردين 1403
همایش ملی خانواده فرزند آوری و جوانی جمعیت دانشگاه شهید صدوقی یزد

 

14 آذر 1402
برون سپاری بیرون بر دانشگاه از طریق سامانه ستاد

 

7 آذر 1402
هفدهمین کنفرانس به همت دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

29 فروردين 1402
برنامه استراتژيک دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

 

4 تير 1401
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان های تابعه (مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس-بیمارستان امام هادی(ع)دیر-بیمارستان بقیه اله الاعظم(عج)دیلم-بیمارستان امام حسین(ع)اهرم)

 

4 تير 1401
آگهی مناقصه واگذاری بخشی از امور نگهبانی بیمارستان های تابعه دانشگاه

 

25 خرداد 1401
آگهی مناقصه خرید خدمت بی خطرسازی پسماندهای عفونی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر-نوبت دوم

 

8 خرداد 1401
آگهی مناقصه خرید خدمت بی خطرسازی پسماندهای عفونی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

10 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

10 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه واگذاری بخشی از امور نگهبانی بیمارستان­های تابعه دانشگاه

 
1 2 3 4
< >