سلامت

1 2 3

3 اسفند 1401
آگهی مناقصه پروژه توسعه مرکز جامع سلامت چغادک واقع در شهرستان بوشهر

 

23 بهمن 1401
آگهی مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت شهری حضرت زینب(س) واقع در شهرستان بوشهر

 

23 بهمن 1401
آگهی مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهداء بوشهر واقع در شهرستان بوشهر

 

24 دی 1401
مسابقه ملی اپلیکشن ها و رویداد استارتاپی حوزه سلامت دیجیتال در شیراز

 

15 آذر 1401
آگهی مناقصه واگذاری برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان های تابعه-نوبت دوم

 

30 آبان 1401
جشنواره ایده پردازی فناوری سلامت

 

8 آبان 1401
آگهی مناقصه واگذاری برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان های تابعه

 

2 آبان 1401
آگهی مناقصه پروژه پایگاه سلامت مسکن مهر اهرم واقع در تنگستان

 

13 تير 1401
آگهی مناقصه پروژه مرکز خدمات جامع سلامت شهری تنگک واقع در شهرستان بوشهر

 

28 خرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه مرکز خدمات جامع سلامت روستائی چهارروستائی واقع در شهرستان گناوه

 
1 2 3
< >