شهری

1 2

19 ارديبهشت 1403
مناقصه پروژه احداث مرکز جامع سلامت شهری وحدتیه واقع در شهرستان دشتستان

 

3 دی 1402
مناقصه واگذاری تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان بوشهر-شهری

 

3 دی 1402
مناقصه واگذاری تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان دشتستان-شهری

 

3 دی 1402
مناقصه واگذاری تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان گناوه-شهری

 

3 دی 1402
مناقصه واگذاری تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان دشتی-شهری

 

3 دی 1402
مناقصه واگذاری تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان کنگان-شهری

 

24 امرداد 1402
آگهی مناقصه پروژه احداث پایگاه اورژانس شهری بوشهر را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده

 

28 تير 1402
آگهی مناقصه پروژه تکمیل بیمارستان 17 شهریور برازجان واقع در شهرستان دشتستان

 

23 بهمن 1401
آگهی مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت شهری حضرت زینب(س) واقع در شهرستان بوشهر

 

30 امرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه پایگاه شهری نوروزآباد واقع در شهرستان گناوه

 
1 2
< >