مناقصه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

28 اسفند 1402
آگهی مناقصه پروژه احداث پانسیون رودفاریاب واقع در شهرستان دشتستان

 

28 اسفند 1402
آگهی مناقصه پروژه احداث اورژانس جاده ای کره بند واقع در شهرستان بوشهر

 

28 اسفند 1402
مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان-نوبت دوم

 

28 اسفند 1402
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان -نوبت دوم

 

28 اسفند 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از امور نگهبانی بیمارستان های تابعه نوبت دوم

 

28 اسفند 1402
مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهدای خلیج فارس-نوبت دوم

 

27 اسفند 1402
آگهی مناقصه پروژه احداث پانسیون 100 متری دالکی در شهرستان دشتستان

 

27 اسفند 1402
آگهی مناقصه پروژه احداث پایگاه بهداشت چغادک واقع در شهرستان بوشهر

 

15 اسفند 1402
آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید گنجی برازجان

 

14 اسفند 1402
آگهی مناقصه پروژه تکمیل خوابگاه متاهلین واقع در شهرستان بوشهر

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
< >