نوبت.دوم

1 2

28 امرداد 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی معاونت آموزشی-نوبت دوم

 

9 امرداد 1402
آگهی مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان شهید گنجی برازجان نوبت دوم

 

3 امرداد 1402
آگهی مناقصه تامین(خرید) غذای بیماران و کارکنان مرکز آموزشی درمانی تخصصی قلب بوشهر-نوبت دوم

 

24 خرداد 1402
آگهی مناقصه پروژه تکمیل اورژانس جاده ای چاه مبارک واقع در شهرستان عسلویه-نوبت دوم

 

24 ارديبهشت 1402
آگهی مناقصه تکمیل احداث ساختمان 16 واحدی واقع در شهرستان دشتستان-نوبت دوم

 

17 ارديبهشت 1402
آگهی مناقصه پروژه پست برق کمپکت کلینیک تخصصی برازجان واقع در شهرستان دشتستان-نوبت دوم

 

26 آذر 1401
آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید گنجی برازجان -نوبت دوم

 

15 آذر 1401
آگهی مناقصه واگذاری برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان های تابعه-نوبت دوم

 

28 آبان 1401
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان-نوبت دوم

 

3 امرداد 1401
آگهی مناقصه واگذاری بخشی از امور نگهبانی بیمارستان¬های تابعه-نوبت دوم

 
1 2
< >