نوبت.دوم

1 2 3

17 ارديبهشت 1403
اطلاعیه نوبت دوم مزایده واگذاری دندانپزشکی و خدمات بهداشت دهان و دندان

 

28 اسفند 1402
مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان-نوبت دوم

 

28 اسفند 1402
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان -نوبت دوم

 

28 اسفند 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از امور نگهبانی بیمارستان های تابعه نوبت دوم

 

22 آذر 1402
فراخوان جلب مشارکت با بخش خصوصی-نوبت دوم

 

28 امرداد 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی معاونت آموزشی-نوبت دوم

 

9 امرداد 1402
آگهی مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان شهید گنجی برازجان نوبت دوم

 

3 امرداد 1402
آگهی مناقصه تامین(خرید) غذای بیماران و کارکنان مرکز آموزشی درمانی تخصصی قلب بوشهر-نوبت دوم

 

24 خرداد 1402
آگهی مناقصه پروژه تکمیل اورژانس جاده ای چاه مبارک واقع در شهرستان عسلویه-نوبت دوم

 

24 ارديبهشت 1402
آگهی مناقصه تکمیل احداث ساختمان 16 واحدی واقع در شهرستان دشتستان-نوبت دوم

 
1 2 3
< >