کنگان

1 2 3

8 ارديبهشت 1403
مناقصه پروژه تکمیل پایگاه بهداشتی پرک واقع در شهرستان کنگان

 

28 اسفند 1402
مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان-نوبت دوم

 

7 اسفند 1402
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان امام خمینی کنگان

 

15 بهمن 1402
آگهی مناقصه پروژه احداث خانه بهداشت برکه چوپان واقع در شهرستان کنگان

 

3 دی 1402
مناقصه واگذاری تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان کنگان-شهری

 

1 مهر 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان-نوبت سوم

 

14 امرداد 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان

 

23 بهمن 1401
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان-نوبت سوم

 

28 آذر 1401
آگهی مناقصه پروژه مقاوم سازی بیمارستان امام خمینی(ره)

 

28 آبان 1401
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان-نوبت دوم

 
1 2 3
< >