ارتقا.علمی


11 آبان 1401
ارتقای علمی ۸ نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
در پانزدهمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ارتقای علمی ۸ نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تایید شد.

 

25 امرداد 1401
ارتقای علمی پنج عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
در احکامی جداگانه از طرف سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دکتر عامر یزدانپرست و دکتر بهرام احمدی از مرتبه استادیاری به دانشیاری و دکتر حسین قائدی، دکتر شرافت اکابریان و دکتر آزاده عازمیان از مربی به مرتبه استادیاری ارتقا یافتند.

 

4 امرداد 1400
توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و در احکامی جداگانه ابلاغ شد؛ارتقای علمی4 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
دکتر مسعود بحرینی از مرتبه دانشیاری به استادی و دکتر حکیمه واحدپرست، دکتر نرگس عبیدی و دکتر راضیه باقرزاده از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

 

20 اسفند 1399
توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و در احکامی جداگانه ابلاغ شد؛ ارتقای علمی دو عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر طی احکامی جداگانه ارتقا دکتر بهمن رماوندی را از مرتبه دانشیاری به استادی و دکتر خدیجه قاسمی را از مرتبه استادیاری به دانشیاری ابلاغ کرد.

 

14 مهر 1399
مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان بوشهر: یکی از فرهنگ‌های اربعین روحیه گذشت و خدمت بوده و اربعین امسال فرصتی برای کمک به نیازمندان است
مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان بوشهر گفت: ازآنجایی‌که در ایام اربعین حسینی قرارگرفته‌ایم و توفیق زیارت اربعین از ما گرفته‌شده می‌توانیم فرهنگ اربعین را گسترش داده و درس‌های آن را در ذهن مرور کرده و میان مردم ترویج دهیم که یک ...

 

10 امرداد 1397
ارتقای علمی سه عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
دکتر الهام رحمانی، دکتر شهناز پولادی و دکتر فاطمه فرشادپور طی احکام جداگانه‌ای از طرف ریاست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به مرتبه استادی و مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.

 

6 خرداد 1396
با تشکیل هیأت ممیزه مستقل در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر؛ ارتقای مرتبه علمی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر صورت می‌گیرد
با تشکیل هیأت ممیزه مستقل در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ازاین‌پس کلیه برنامه‌های ارتقاء مرتبه علمی اعضاء هیأت علمی در استان بوشهر انجام می‌شود.

 

16 فروردين 1396
ارتقای علمی یکی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
دکتر علی‌اکبر خنسیر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.

 

28 دی 1395
طی احکام جداگانه‌ای از طرف وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی: دو عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ارتقای علمی یافتند
دکتر علیرضا رئیسی و دکتر هومان سلیمی پور طی احکام جداگانه‌ای از طرف وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.

 

17 آذر 1393
ارتقا رتبه علمی یکی دیگر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
طی حکمی از طرف وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی دکتر کتایون وحدت از اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی ارتقا یافت.

 
 
 
< >