دانشگاه‌های.وزارت.بهداشت


20 دی 1394
ارتقای رتبه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در طرح رتبه بندی آموزش دانشگاه‌های وزارت بهداشت
در طرح رتبه‌بندی آموزش دانشگاه‌های وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در بین دانشگاه‌های همطراز خود توانست رتبه اول و در بین کل دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور رتبه بیستم را از پنجاه و هفت دانشگاه به خود اختصاص دهد.

 
 
 
< >