دکتر.خمیسی.پور


24 آذر 1400
در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش عنوان شد: رشد شاخص‌های تحقیقات و فناوری در سال گذشته
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن تجلیل از جامعه پرستاری و کادر بهداشت و درمان در مبارزه با بیماری کرونا مقام این مدافعان سلامت را ستود و گفت: سیاست‌های پژوهشی وزارت بهداشت حرکت به سوی تولید فناوری، پژوهش‌های هدفمند و مسئله محور و تولید م ...

 
 
 
< >