دکتر.سیدکیهان.هادی‌صادق


12 خرداد 1395
اعضای بیمار مرگ مغزی در بوشهر به نیازمندان اهدا شد
خانواده یک بیمارمرگ مغزی در بوشهر اعضای بدن عزیز خود را به بیماران نیازمند پیوند، اهدا کردند.

 
 
 
< >