دکتر.عامر.یزدانپرست


25 امرداد 1401
ارتقای علمی پنج عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
در احکامی جداگانه از طرف سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دکتر عامر یزدانپرست و دکتر بهرام احمدی از مرتبه استادیاری به دانشیاری و دکتر حسین قائدی، دکتر شرافت اکابریان و دکتر آزاده عازمیان از مربی به مرتبه استادیاری ارتقا یافتند.

 

16 آبان 1395
فوق تخصص قلب کودکان: مرگ نوزادان قلبی در استان بوشهر از متوسط کشوری پایین‌تر است
فوق تخصص قلب کودکان گفت: مرگ نوزادان قلبی و سن تشخیص بیماران قلبی در استان بوشهر از متوسط کشوری پایین‌تر است.

 

20 امرداد 1395
فوق تخصص قلب کودکان: تغذیه انحصاری با شیر مادر زیربنای بقا و سلامت کودک در آینده است
فوق تخصص قلب کودکان گفت: تغذیه انحصاری کودک از شیر مادر در شش ماه اول زندگی زیربنای تکامل و بقای کودک است زیرا تحقیقات نشان داده این مهم خطر وقوع مرگ‌ومیر در بین کودکان را کاهش می‌دهد.

 
 
 
< >