راهیابی


5 اسفند 1402
برای بار دوم در سال ۱۴۰۲؛ گروه جهادی شهدای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به مرحله برتر کشوری راه یافت
برای بار دوم در سال ۱۴۰۲، گروه جهادی شهدای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به مرحله برتر کشوری راه یافت.

 
 
 
< >