روز.مهندس


5 اسفند 1402
پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به مناسبت فرا رسیدن روز مهندس
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر در پیامی سالروز بزرگداشت خواجه‌نصیرالدین طوسی و روز مهندس را به جامعه مهندسی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سراسر استان تبریک گفت.

 

5 اسفند 1401
پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به مناسبت روز مهندس
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر با صدور پیامی فرارسیدن زادروز خواجه‌نصیرالدین طوسی را به جامعه مهندسی استان و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تبریک گفت.

 

5 اسفند 1400
پیام تبریک سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به مناسبت روز مهندس
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر در پیامی فرارسیدن پنجم اسفندماه، روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی، خواجه‌نصیرالدین طوسی و روز مهندس را به تلاشگران این عرصه تبریک گفت.

 

5 اسفند 1399
پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به مناسبت روز مهندس
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر با صدور پیامی فرارسیدن 5 اسفندماه، روز بزرگداشت خواجه‌نصیرالدین طوسی را به فعالان عرصه مهندسی در دانشگاه تبریک گفت.

 

5 اسفند 1398
پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به مناسبت روز مهندس
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر با صدور پیامی فرارسیدن زادروز دانشمند شهیر ایران‌زمین، خواجه‌نصیرالدین طوسی، را به جامعه مهندسی استان و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تبریک گفت.

 

5 اسفند 1397
پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به مناسبت فرارسیدن روز مهندس
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر در پیامی سالروز بزرگداشت خواجه‌نصیرالدین طوسی و روز مهندس را به جامعه مهندسی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سراسر استان تبریک گفت.

 

6 اسفند 1396
نشست صمیمی رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اعضای مدیریت توسعه، تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه برگزار شد/ گزارش تصویری
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به مناسبت پنجم اسفندماه روز مهندس با پرسنل مدیریت توسعه، تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دیدار کرد.

 

5 اسفند 1396
پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به مناسبت بزرگداشت روز مهندس
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر در پیامی پنجم اسفندماه روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی خواجه‌نصیرالدین طوسی و روز مهندس را به تلاشگران این عرصه تبریک گفت.

 

5 اسفند 1394
تقدیر از مهندسین شاغل در حوزه عمرانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر+ گزارش تصویری
به مناسبت روز مهندس، سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی، توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از مدیر و کارشناسان این حوزه تجلیل به عمل آمد.

 
 
 
< >