فتح‌اله.حاجیانی


4 امرداد 1401
کارشناس مسئول واحد بیماری‌های غیر واگیر شبکه بهداشت و درمان دشتستان: کانال‌های آب یکی از منابع جذاب و خطرناک برای شنا هستند/ فریب نخورید
کارشناس مسئول واحد بیماری‌های غیر واگیر شبکه بهداشت و درمان دشتستان گفت: کانال‌های آب یکی از منابع جذاب و خطرناک برای شنا هستند.

 

31 ارديبهشت 1396
با کنترل فشارخون بالا از بروز سکته مغزی جلوگیری کنیم
کارشناس مسئول واحد بیماری‌های غیر واگیر شهرستان دشتستان گفت: طبق مطالعه اخير سازمان جهانی بهداشت، فشارخون بالا، خطر مهم‌ترین عامل خطر مرگ و ناتواني در دنياست، می‌توان با کنترل فشارخون از بروز سکته مغزی جلوگیری کرد.

 
 
 
< >