مراقب.سلامت


5 اسفند 1402
برای اجرای برنامه سلامت خانواده؛ ۱۰۵ مراقب سلامت در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر استخدام می‌شوند
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: برای اجرای برنامه سلامت خانواده در استان بوشهر مجوز استخدام ۱۰۵ مراقب سلامت از وزارت بهداشت گرفته شد.

 

15 مهر 1397
آزمون پذیرش نیرو جهت جذب مراقب سلامت در شهرستان کنگان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان، آزمون پذیرش نیرو جهت جذب مراقب سلامت در شهرستان کنگان برگزار شد.

 
 
 
< >