میرسیداحمد.محیط‌طباطبایی


12 اسفند 1402
رئیس کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم ایران): موزه‌ها باید در راستای آموزش و پژوهش گام بردارند
رئیس کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم ایران) گفت: موزه یک نهاد غیر انتفایی آموزشی و پژوهشی است و این موارد جزو صفات ذاتی موزه‌هاست و با توجه به شعار سال جهانی شورای بین‌المللی موزه‌ها، باید در این راستا گام برداریم.

 
 
 
< >