پت.حیوانی


15 آبان 1397
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: پیشتازی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در حوزه تصویربرداری مولکولی پیش‌بالینی کشور
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر گفت: با نصب و راه‌اندازی دومین دستگاه تصویربرداری مولکولی پت حیوانی و تصویربرداری فلورسنت کشور، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر درزمینه آزمایش‌های پیش‌بالینی پیشتاز شده است.

 

15 ارديبهشت 1397
در استان بوشهر صورت گرفت؛ دومین دستگاه تصویربرداری مولکولی پت حیوانی و تصویربرداری فلورسنت کشور نصب و راه‌اندازی شد
رییس مرکز تحقیقات هسته‌ای خلیج‌فارس بوشهر گفت: دومین دستگاه تصویربرداری مولکولی پت حیوانی و تصویربرداری فلورسنت در کشور، در آزمایشگاه پیش‌بالینی مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای خلیج‌فارس بوشهر نصب و راه‌اندازی شد.

 
 
 
< >