رابطین بهداشتی بیمارستان‌ها، پل ارتباطی بین بهداشت و درمان

9 دی 1402
رییس بیمارستان امام حسین (ع) اهرم گفت: رابطین بهداشتی در بیمارستان‌ها کارشناسان باتجربه‌ای هستند که در زمینه ارائه‌ی خدماتِ سلامت، نقش پل ارتباطی بینِ بخش بهداشت و درمان را ایفا می‌کنند.

دکتر زینب حسینی در گفت‌وگو با روابط عمومی بیمارستان امام حسین (ع) اهرم در این خصوص اظهار داشت: جلب مشارکت افراد جامعه برای حل مشکلات بهداشتی تا رسیدن به ســطح قابل قبولی از بهداشت برای همه افراد جامعه الزام است.
وی تصریح کرد: مشـاركت سبب افزایش آگاهی تک‌تک افراد جامعه شده و در این راســتا حضور داوطلبان بهداشــتی يک پدیده منحصربه‌فرد است که افق دســتيابي به سطح بهتر سـلـامتی را نويد می‌دهد.
رییس بیمارستان امام حسین (ع) اهرم گفت: رابطین بهداشتی به‌عنوان اصلی‌ترین حلقه ارتباطی بین بیمارستان‌ها و شبکه بهداشت و درمان نقش بزرگی در فرایند انتقال آگاهی‌های بهداشتی و درنهایت تغییر رفتار در جامعه را بر عهده دارند و در همین رابطه از ابتدای شهریور ۱۴۰۲ سعیده دشتی را به‌عنوان رابط بهداشتی بیمارستان معرفی کردند.
دکتر حسینی در ادامه بیان کرد: از مهم‌ترین وظائف رابط بهداشتی (خانم دشتی) می‌توان هماهنگی و ارجاع موارد هاری به مراکز هاری شهید رجایی و دلوار به همراه کارت واکسن، گزارش موارد مشکوک بیماری‌ها بر اساس پوستر تعاریف استاندارد بیماری‌ها (فوری، غیر فوری)، ارسال آمار هفتگی موارد مشکوک به واحد بیماری‌ها طبق فرمت مربوطه نام برد.
وی تصریح کرد: نظارت بر اجرای اصول pit و رویکرد نوین آموزش HIV در زایشگاه بیمارستان و وجود کیت تشخیص سریع HIV در زایشگاه، توجیه و آگاه‌سازی پزشکان، همکاران کنترل عفونت زایشگاه و سایر بخش‌های مرتبط در خصوص دستورالعمل‌ها جهت گزارش به‌موقع بیماری‌ها و گزارش موارد مواجهه نیدل استیک (با هماهنگی سوپر وایزر عفونی) و چندین موارد دیگر از مهم‌ترین وظائف رابط بهداشتی است.
دکتر حسینی در ادامه بیان کرد: رابطین بهداشــتی به‌عنوان افراد تسهیلگر و رابط از زمره کسانی محسوب می‌شوند که نیاز به بررســی، کنترل و ارزشیابی مداوم دارند زیرا رعایت نکات بهداشــتی را توسعه داده و از طرفی نیز به دلیل اینکه خود از اعضاء جامعه بوده و به دلیل ارتباط مداوم، درگیر مسائل و مشکلات بهداشتی مردم هستند، تحت تأثیر آن‌ها عمل کرده و همچنین انتقال پیام‌ها توســط آن‌ها می‌تواند به‌خوبی صورت گیرد.
رئیس بیمارستان امان حسین (ع) اهرم تصریح کرد: در بســیاری اوقــات نیز رابطین به‌طور غیرمستقیم اثرگذار بــوده و در قالب پیام‌ها، نکات الزام بهداشــتی را به مردم متذکر می‌گردند و موجب تقویت رفتار آنان می‌شوند.
انتهای پیام/ ع.ق ۱۰۴۰

آخرین اخبار حوزه سلامت را از ما بخواهید

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.