خوش آمدید! برای فعال سازی امکانات لطفا ورود یا ثبت نام.

توجه

Icon
Error


فهرست
عناوین
استفاده عمومی انجمن
تنظیمات و امکانات مشخصات فردی
خواندن و ارسال پیام
راهنمای انجمن
فهرست BB Codes

در این صفحه فهرست BB Codes هایی را که در پیامهای خود می توانید استفاده کنید را مشاهده می نمایید.

بی بی کدهایی قالب گذاری متن ها
برای ضخیم نوشتن [b]
توضیحات متن را ضخیم می کند.
مثال [b]این متن ضخیم است[/b]
خروجی این متن ضخیم است
کج نویسی [i]
توضیحات متن را کج می کند.
مثال [i]این متن کج نوشته شده است[/i]
خروجی این متن کج نویسی شده است
زیرخط دار [u]
تعریف متن را زیرخط دار می کند
مثال [u]این متن زیر خط دار است.[/u]
خروجی این متن زیر خط دار است.
متن خط خورده [s]
تعریف بر روی متن خط می کشد.
مثال [s]این متن خط خورده است[/strike]
خروجی این متن خط خورده است
رنگ نوشته [color]
تعریف رنگ متن را به رنگ تعیین شده، تغییر می دهد
مثال [color=blue]این متن آبی رنگ است[/color]
خروجی این متن آبی رنگ است
اندازه نوشته [size]
تعریف با این کد می توانید اندازه نوشته را تغییر دهید. اندازه می تواند عددی بین 1-9 باشد، این اعداد به این طریق تبدیل به درصد می شوند. 1=50, 2=70, 3=80, 4=90, 5=100, 6=120, 7=140, 8=160, 9=180
مثال [size=9]اندازه این نوشته 180 درصد است[/size]
خروجی اندازه این نوشته 180 درصد است
قلم نوشته [font]
تعریف از این تگ برای تغییر قلم نوشته می توانید استفاده کنید.
مثال [font=courier]قلم این نوشته courier است[/font]
مثال قلم این نوشته courier است
چیدمان نوشته (وسط چین، راست چین و چپ چین) [left] [right] [center]
تعریف با این تگ می توانید چیدمان نوشته خود را به چپ، راست و یا وسط تغییر دهید.
مثال [left]چیدمان چپ[/left]
[center]چیدمان وسط[/center]
[right]چیدمان راست[/right]
خروجی
چیدمان چپ
چیدمان وسط
چیدمان راست
علامت گذاری (برجسته) کردن نوشته [highlight]
تعریف با این تگ می توانید نوشته را علامت گذاری و متمایز کنید.
مثال [highlight]این نوشته علامت گذاری شده است[/highlight]
خروجی این نوشته علامت گذاری شده است

بی بی کدهای ایجاد پیوندهای مختلف
پیوندهای رایانامه [email]
تعریف با این تگ می توانید پیوندی به نشانی رایانامه ایچاد نمایید. همچنین در صورت تمایل می توانید عنوانی را برای پیوند خود تعیین نمایید.
مثال [email]someone@mydomain.com[/email]
[email=someone@mydomain.com]برای تماس با من کلیک کنید[/email]
خروجی someone@mydomain.com
برای تماس با من کلیک کنید
پیوند به نشانی های اینترنتی [url]
تعریف با استفاده از این تگ می توانید پیوندی به سایت ها و فایلهای دیگر ایجاد نمایید. در صورت تمایل می توانید عنوانی برای پیوند خود اضافه کنید. همچنین می توانید این تگ را با تگ تصویر ترکیب نمایید تا عکس قابل کلیکی ایجاد نمایید.
مثال [url]https://www.bpums.ac.ir/forums/[/url]
[url=https://www.bpums.ac.ir/forums/]سایت من[/url]
خروجی https://www.bpums.ac.ir/forums/
سایت من
پیوندهای اینترنتی مودال [modalurl]
تعریف با این تگ می توانید پیوند های اینترنتی ایجاد نمایید. تفاوت آن با تگ قبلی این است که این پیوند در پنجره ای برروی صفحه اصلی باز می شود. در صورت تمایل می توانید عنوانی برای پیوند خود اضافه کنید. همچنین می توانید این تگ را با تگ تصویر ترکیب نمایید تا عکس قابل کلیکی ایجاد نمایید.
مثال [modalurl]https://www.bpums.ac.ir/forums/[/modalurl]
[modalurl=https://www.bpums.ac.ir/forums/]سایت من[/modalurl]
خروجی https://www.bpums.ac.ir/forums/
سایت من
پیوند به مباحث [topic]
تعریف با مشخص کردن شماره شناسه مبحث و عنوان آن می توانید پیوندی به بحث مورد نظر خود ایجاد نمایید.
مثال [topic=123]به مبحث برو[/thread]
خروجی به مبحث برو
پیوند به ارسالها [post]
تعریف با مشخص کردن شماره شناسه ارسال و در صورت تمایل عنوان، می توانید با این تگ پیوندی به ارسال مورد نظر خود ایجاد نمایید.
مثال [post=123]به ارسال برو[/post]
خروجی به ارسال برو

بی بی کدهای ایجاد لیست و فهرست
لیست های بدون شماره [list]
تعریف با استفاده از این تگ می توانید لیست ساده، بدون مشخص کردن گزینه ها ایجاد کنید. در قسمت محتوا هر ردیف با تگ [*] مشخص می شود.
مثال [list]
[*]ردیف اول
[*]ردیف دوم
[/list]
خروجی
 • ردیف اول
 • ردیف دوم
لیست های عددی و الفبایی [list=1], [list=a] (یا [list=A]) یا [list=i] (یا [list=I])
تعریف با استفاده از این تگ ها می توانید لیست های شماره دار عددی یا الفبایی ایجاد کنید.
مثال [list=1]
[*]ردیف اول
[*]ردیف دوم
[/list]

[list=a]
[*]ردیف اول
[*]ردیف دوم
[/list]

[list=A]
[*]ردیف اول
[*]ردیف دوم
[/list]

[list=i]
[*]ردیف اول
[*]ردیف دوم
[/list]

[list=I]
[*]ردیف اول
[*]ردیف دوم
[/list]
خروجی
 1. ردیف اول
 2. ردیف دوم
 1. ردیف اول
 2. ردیف دوم
 1. ردیف اول
 2. ردیف دوم
 1. ردیف اول
 2. ردیف دوم
 1. ردیف اول
 2. ردیف دوم

بی بی کدهای افزودن تصویر و فیلم
تصویر [img]
تعریف

با استفاده از این تگ می توانید عکس مورد نظر خود را به پیامتان اضافه نمایید. ویا با ترکیب کردن این تگ و تگ پیوند اینترنتی [url] می توانید عکس های قابل کلیک ایجاد نمایید.

همچنین گزینه ای برای افزودن عنوان به عکس وجود دارد که وقتی نشانگر روی آن قرار می گیرد، نمایش داده می شود.

مثال [img]https://www.bpums.ac.ir/forums/forumlogo.jpg[/img]

[img=https://www.bpums.ac.ir/forums/forumlogo.jpg]لوگو سایت[/img]
(عنوان دار)
[url=https://www.bpums.ac.ir/forums/] [img]https://www.bpums.ac.ir/forums/forumlogo.jpg[/img] [/url] (پیوند دار)
خروجی

لوگو سایت(عنوان دار)

(پیوند دار)
You Tube [youtube]
تعریف با این تگ می توانید ویدیو هایی از سایت. Youtube را در ارسال خود نمایش دهید.
مثال [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU[/youtube]

[youtube]http://youtu.be/jqxENMKaeCU[/youtube]
خروجی
Vimeo [vimeo]
تعریف با این تگ می توانید ویدیو هایی از سایت Vimeo را در ارسال خود نمایش دهید.
مثال [vimeo]http://vimeo.com/25451551[/vimeo]
خروجی
نقشه های گوگل [googlemaps]
تعریف با قرار دادن نشانی اینترنتی نقشه مورد نظر گوگل، در بین این تگها می توانید نقشه را در ارسال خود بگنجانید.
مثال [googlemaps]http://maps.google.de/?ll=51.151786,10.415039&spn=21.97528,35.639648&t=h&z=5[/googlemaps]
خروجی
Google Gadgets [googlewidget]
تعریف با کپی کردن نشانی اینترنتی ابزارهای گوگل از سایت Google Gadget Gallery و جایگذاری آن در بین این تگ ها، می توانید آنها را در ارسال خود بگنجانید.
مثال [googlewidget] <script src= "http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http://ralph.feedback.googlepages.com/googlecalendarviewer.xml &synd=open&w=320&h=200&title=& border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&output=js"></script> [/googlewidget]
خروجی

بی بی کدهای نقل قول و کدهای برنامه نویسی
نقل قول زدن [quote]
تعریف از این تگ برای نقل قول زدن پیام از ارسالهای دیگر، میتوانید استفاده کنید.
مثال [quote]متن نقل قول شده[/quote]

[quote=John Doe]متن نقل قول شده[/quote]

[quote=John Doe;123]متن نقل قول شده[/quote]
خروجی
نقل قول:
متن نقل قول شده

نقل قول از: علیرضا
متن نقل قول شده

نقل قول از: علیرضا برو به ارسال نقل قول شده
متن نقل قول شده

کدهای برنامه نویسی [code]
تعریف با این تگ می توانید کدهای برنامه نویسی به پیام خود اضافه کنید. در صورت انتخاب زبان برنامه نویسی، قالب آن زبان برای نوشته شما اعمال می شود.
مثال [code]
// Hello1.cs
public class Hello1
{
  public static void Main()
 {
    System.Console.WriteLine("Hello, World!");
  }
}
[/code]

[code=csharp]
// Hello1.cs
public class Hello1
{
  public static void Main()
 {
    System.Console.WriteLine("Hello, World!");
  }
}
[/code]
خروجی
Code:
// Hello1.cs
public class Hello1
{
  public static void Main()
 {
    System.Console.WriteLine("Hello, World!");
  }
}


Code:
   // Hello1.cs
   public class Hello1
   {
   public static void Main()
   {
   System.Console.WriteLine("Hello, World!");
   }
   }

بی بی کدهایی برای نمایش یا مخفی کردن پیام از گروهی از کاربران
مخفی کردن [hide]
تعریف با این تگ، پیام از دید کاربر، تا هنگامیکه دکمه تشکر ارسال را نزده باشد، مخفی است.
مثال [hide]متن مخفی[/hide]
خروجی

اگر پیام از شما مخفی باشد، نوشته ای به شما این آگاهی را می دهد که چرا این پیام مخفی است.

این پیام مخفی است. بعد از زدن دکمه تشکر ارسال، صفحه را مجددا بارگذاری نمایید تا نوشته مخفی را ببینید.

برای کاربران مهمان اطلاعات زیر نمایش داده می شود.

برای دیدن پیامهای مخفی انجمن باید ثبت نام کرده و وارد شده باشید.

اگر مجاز به دیدن پیام مخفی شده باشید. اصل پیام نمایش داده خواهد شد.


متن مخفی

مخفی کردن گروهی [group-hide]
تعریف این تگ نوشته را از مهمانان و نقش های تعیین شده دیگر، مخفی می کند.
مثال [group-hide]متن مخفی[/group-hide]
خروجی

اگر پیام از شما مخفی باشد، نوشته ای به شما این آگاهی را می دهد که این پیام مخفی است.

شما مجاز به دیدن این پیام نیستید

برای کاربران مهمان اطلاعات زیر نمایش داده می شود.

برای دیدن پیامهای مخفی انجمن باید ثبت نام کرده و وارد شده باشید.

اگر مجاز به دیدن نوشته باشید، اصل متن را می بینید.


متن مخفی

مخفی کردن وابسته به تعداد تشکر [hide-thanks]
تعریف با این تگ می توانید متن را از دید کسانی که کمتر از تعداد تعیین شده قدردانی شده باشند،مخفی کنید.
مثال [hide-thanks=2]متن مخفی[/hide-thanks]
خروجی

اگر پیام از شما مخفی باشد، نوشته ای به شما این آگاهی را می دهد که چرا این پیام مخفی است.

پیام مخفی (حداقل 2 بار باید از شما تشکر شده باشد تا بتوانید متن را مشاهده کنید)

برای مهمانان پیام زیر نمایش داده می شود:

برای دیدن پیامهای مخفی انجمن باید ثبت نام کرده و وارد شده باشید.

اگر مجاز به دیدن متن باشید، اصل متن نمایش داده می شود.


متن مخفی

مخفی کردن وابسته به تعداد ارسال [hide-posts]
تعریف متن را از دید کسانی که کمتر از تعداد تعیین شده ارسال داشته باشند مخفی می کند.
مثال [hide-posts=10]متن مخفی[/hide-posts]
خروجی

اگر پیام از شما مخفی باشد، نوشته ای به شما این آگاهی را می دهد که چرا این پیام مخفی است.

پیام مخفی (برای دیدن پیام حداقل باید 10 ارسال داشته باشید)

برای مهمانان پیام زیر نمایش داده می شود:

برای دیدن پیامهای مخفی انجمن باید ثبت نام کرده و وارد شده باشید.

اگر مجاز به دیدن متن باشید، اصل متن نمایش داده می شود.


متن مخفی

مخفی کردن وابسته به پاسخگویی [hide-reply]
تعریف متن از دید کاربرانی که در این بحث شرکت ندارند (پاسخی به مبحث نداده اند) مخفی می باشد.
مثال [hide-reply]متن مخفی[/hide-reply]
خروجی

اگر پیام از شما مخفی باشد، نوشته ای به شما این آگاهی را می دهد که چرا این پیام مخفی است.

پیام مخفی (برای دیدن پیام باید پاسخی، به عنوان کاربر وارد شده، به این مبحث داده باشید)

برای مهمانان پیام زیر نمایش داده می شود:

برای دیدن پیامهای مخفی انجمن باید ثبت نام کرده و وارد شده باشید.

اگر مجاز به دیدن متن باشید، اصل متن نمایش داده می شود.


متن مخفی

مخفی کردن وابسته به تشکر یا پاسخگویی [hide-reply-thanks]
تعریف متن تنها برای کسانی که یا پاسخ به مبحث داده اند یا از این ارسال تشکر کرده اند، قابل مشاهده است.
مثال [hide-reply-thanks]متن مخفی[/hide-reply-thanks]
خروجی

اگر پیام از شما مخفی باشد، نوشته ای به شما این آگاهی را می دهد که چرا این پیام مخفی است.

پیام مخفی (برای دیدن پیام باید پاسخی، به عنوان کاربر وارد شده، به این مبحث داده باشید یا از ارسال تشکر کرده باشید)

برای مهمانان پیام زیر نمایش داده می شود:

برای دیدن پیامهای مخفی انجمن باید ثبت نام کرده و وارد شده باشید.

اگر مجاز به دیدن متن باشید، اصل متن نمایش داده می شود.


متن مخفی

مخفی کننده [spoiler]
تعریف برای دیدن محتوا مخفی شده، کاربر باید بر روی "نمايش محتوای مخفی شده" کلیک نماید
مثال [spoiler]متن مخفی شونده[/spoiler]
خروجی

بقیه
پیوند به کاربر [userlink]
تعریف با این تگ می توانید پیوندی به مشخصات یک کاربر ایجاد نمایید. همچنین در صورت فعال بودن، وضعیت رو خط بودن یا نبودن کاربر را نمایش می دهد.
مثال [userlink]نام کاربر[/userlink]
خروجی نام کاربر رو خط
توقف دنبال کردن بی بی کدها
تعریف با استفاده از این تگ می توانید دنبال کردن بی بی کدها را توسط سیستم، متوقف کنید. در مثال زیر، اگرچه بی بی کد کلفت نویسی بکار گرفته شده ولی نوشته کلفت نشده و بی بی کدها به همان شکل نمایش داده می شوند.
مثال [ noparse][b]نمونه متن.[/b][/ noparse]
خروجی [b]نمونه متن.[/b]

نکته: دقت کنید که همیشه بی بی کد های باز شده را ببندید، در غیر اینصورت بی بی کد اعمال نمی شود.