خوش آمدید! برای فعال سازی امکانات لطفا ورود یا ثبت نام.

توجه

Icon
Error


فهرست
عناوین
استفاده عمومی انجمن
تنظیمات و امکانات مشخصات فردی
خواندن و ارسال پیام
راهنمای انجمن
گزینه های نمایش رشته ای مطالب

شما می توانید نحوه نمایش مباحث را انتخاب کنید. هنگامی که در داخل مبحث هستید در نوار بالای صفحه، گزینه نمایش را دارید. کلیک بر روی آن به شما اجازه می دهد که ترتیب ارسالها را تغییر دهید.

دو گزینه برای انتخاب وحود دارد:

  • معمولی - پیامهای ارسالی به ترتیب، معممولا از قدیمی ترین به جدیدترین نمایش داده می شود. ارسالها بصورت مسطح نمایش داده میشوند بطوری که تعداد زیادی ارسال را همزمان میتوانند مشاهده شوند.
  • رشته ای - نمایش درختی هر ارسال، رابطه هر ارسال را با دیگر پیامها نشان می دهد. در این حالت، به سادگی می توان دید که چه کسی به چه کسی پاسخ داده است. در هر زمان تنها یک ارسال نمایش داده میشود. باکلیک کردن بر روی یک ارسال در درخت ارسالها، آن پیام و پیامهایی که در پاسخ به آن ارسال شده است را نمایش می دهد.