خوش آمدید! برای فعال سازی امکانات لطفا ورود یا ثبت نام.

توجه

Icon
Error


فهرست
عناوین
استفاده عمومی انجمن
تنظیمات و امکانات مشخصات فردی
خواندن و ارسال پیام
راهنمای انجمن
آلبوم

اگر آلبوم برای انجمن و شما فعال باشد، می توانید آلبومی از عکس ایجاد کنید. آلبومهای شما در مشخصات عمومی شما نمایش داده می شوند. آلبوم ها از طریق صفحه "تنظیمات من"، پیوند "ویرایش آلبوم" و کلیک بر روی "آلبوم جدید" ایجاد می شوند. حداکثر تعداد آلبوم و تصاویر برای هر گروه کاربری که متعلق به آن هستید، تعیین شده است. ،

هر آلبوم می تواند دارای عنوان و عکس روی جلد باشد. عکس روی جلد را می توانید از یکی از عکس های داخل آلبوم انتخاب کنید. همچنین می توانید توضیحاتی را برای هر عکس اضافه نمایید.

برای حذف یا ویرایش آلبوم، دکمه "ویرایش" زیر آلبوم را بزنید. برای اضافه کردن یا تغییر دادن توضیحات یک عکس برروی توضیحات زیر عکس کلیک نمایید. برای انتخاب یا حذف عکسی از روی جلد آلبوم دکمه مربوطه زیر عکس را بزنید.

چگونه عکسی را آپلود نمایم؟

هنگامی که در صفحه "ایجاد/ویرایش آلبوم" هستید، می توانید عکسی را از رایانه خود انتخاب کرده و دکمه "الصاق فایل" را بزنید. تصویر به آلبوم شما اضافه می شود.

شما این اختیار را دارید که به هر عکس توضیحی اضافه نمایید و برای روی جلد آلبوم خود، عکسی را انتخاب نمایید که در مشخصات عمومی شما نمایش داده می شود.