خوش آمدید! برای فعال سازی امکانات لطفا ورود یا ثبت نام.

توجه

Icon
Error


فهرست
عناوین
استفاده عمومی انجمن
تنظیمات و امکانات مشخصات فردی
خواندن و ارسال پیام
راهنمای انجمن
تماس با دیگر اعضاء

شما می توانید با دیگر اعضاء از طریق رایانامه تماس بگیرید. پیوند آن در فهرست اعضاء موجود می باشد.

کلیک بر روی این پیوند، برای شما صفحه ای را باز می کند که می توانید پیام خود را در آن تایپ کنید. پس از اتمام، دکمه فرستادن رایانامه را بفشارید و پیام شما بلافاصله فرستاده خواهد شد.

آیا می توانم نشانی رایانامه ها را ببینم؟

برای رعایت حریم شخصی افراد،نشانی گیرنده رایانامه در طول این پروسه و نه در هیچ جای دیگر انجمن ، نمایش داده نمیشود..

چرا نمی توانم به برخی اعضاء رایانامه بفرستم؟

اگر پیوند فرستادن رایانامه موجود نیست، بدان معنی است که یا فرستادن رایانامه غیرفعال است و یا عضو مورد نظر دریافت رایانامه از دیگر اعضاء را در تنظیمات خود غیرفعال کرده است.

پیام خصوصی چیست؟

اعضاء انجمن می توانند از طریق فرستادن پیام خصوصی با یکدیگر تماس حاصل کنند..