آگهی پذیرش بهورز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تیرماه 1399

تاریخ نامه: 20 خرداد 1399
شماره نامه:
 
استخدام  |   

  

آگهی پذیرش بهورز
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
معاونت بهداشتی


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان بوشهر جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه‌های بهداشت روستایی مفاد تبصره 2 ماده 1 دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیت امناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد تعداد 39 نفر (پست غیر عشایری) از افراد واجد شرایط بصورت استخدام پیمانی از افراد واجد شرایط طبق مجوز شماره‌های 8517 مورخ 98/10/17 و 4607 مورخ 98/6/16 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق آزمون کتبی و شفاهی (مصاحبه) و گزینش برای شغل بهورزی به شرح جداول ذیل بکارگیری نماید.


توجه:

اولویت ثبت نام  پذیرش بهورز  از متقاضیان با مدرک کاردانی یا کارشناسی از رشته های بهداشت عمومی، بهداشت خانواده، مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط، پرستاری  و مامایی به تفکیک جنسیت که شرایط آن در ماده 2 (شرایط اختصاصی) این آگهی آمده است می باشد و در صورت عدم وجود متقاضی در رشته های فوق از متقاضیان با مدرک دیپلم مندرج در ماده 2 (شرایط اختصاصی) ثبت نام خواهد شد.

 

لیست پذیرش بهورز استخدام پیمانی

 

ردیف

عنوان رشته شغلی

نام شهرستان

نام مرکز

نام خانه بهداشت

تعداد

زن

مرد

1

بهورز

بوشهر

دویره

احمدی

 

1

2

بهورز

 

تنگستان

بوالخیر

عامری

 

1

3

بهورز

دلوار

محمد عامری

1

 

4

بهورز

بنجو

بنجو

 

1

5

بهورز

 

 

جم

امیرالمومنین(ع)

علی آباد

1

 

6

بهورز

امیرالمومنین(ع)

بابامبارکی

1

 

7

بهورز

ریز

پشتو

 

1

8

بهورز

ریز

دره بان

 

1

9

بهورز

امیرالمومنین(ع)

علی آباد

 

1

10

بهورز

امیرالمومنین(ع)

بهرباغ

1

 

11

بهورز

امیرالمومنین(ع)

حاجی آباد

1

 

12

بهورز

کوری حیاتی

چم چشمه

1

 

13

بهورز

بهارستان

چاهه

 

1

14

بهورز

امیرالمومنین(ع)

جنوب جم

1

 

15

بهورز

 

 

 

 

دشتستان

امام حسین(ع)

قراول خانه

1

 

16

بهورز

طلحه

درنگ

1

 

17

بهورز

خوش مکان

چا ه خانی

1

 

18

بهورز

شبانکاره

گلدشت

1

 

19

بهورز

شهید فرهی

سرکره

 

1

20

بهورز

نظرآقا

هلپه ای

1

 

21

بهورز

آبپخش

بویری

1

 

22

بهورز

دهداران سفلی

خلیفه ای

1

 

23

بهورز

زیارت

زیارت

1

 

24

بهورز

 

دیر

دوراهک

حاجی آباد

1

 

25

بهورز

آبدان

کنارترشان

1

 

26

بهورز

بردخون

شهنیا

1

 

27

بهورز

آبدان

سرمستان

 

1

28

بهورز

 

 

 

 

عسلویه

زبار

کنارخیمه

1

 

29

بهورز

اخند

بزباز

1

 

30

بهورز

اخند

کلات

1

 

31

بهورز

اخند

اخند

1

 

32

بهورز

بیدخون

بیدخون

1

 

33

بهورز

چاه مبارک

مروع وسواحل

 

1

34

بهورز

زبار

هاله جنوبی

 

1

35

بهورز

چاه مبارک

سهمو جنوبی

 

1

36

بهورز

زبار

خره

 

1

37

بهورز

کنگان

قدس

برکه چوپان

1

 

38

بهورز

سیراف

پرک

1

 

39

بهورز

گناوه

مال خلیفه

سربست

1

 

 

جمع

26

13

 

جمع کل

39

 

شرایط احراز:   

ماده 1) شرایط عمومی برای استخدام بهورز:

1-1 - اعتقاد به دین مبین اسلام ویا یکی از ادیان شناخته شده  در قانون اساسی کشور

1-2- داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

1-3- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1-4- بومی بودن در محل خدمت طبق شرایطی که در فراخوان آمده است.

1-5- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

تبصره - معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعلام کمیسیون  پزشکی موسسه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد 

1-6- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر وروانگردان

1-7- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

1-8- داشتن سلامت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش با تایید کمیسیون پزشکی

1-9- نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه

ماده 2) شرایط اختصاصی:

2-1- عبارتند از:

- داوطلب زن : دارا بودن  مدرک تحصیلی کاردانی یا  کارشناسی  در یکی از  رشته های  بهداشت عمومی، بهداشت خانواده، مامایی و پرستاری (جهت دوره تطبیقی شش ماهه مهارت بهورزی)

- داوطلب مرد : دارا بودن  مدرک تحصیلی کاردانی یا  کارشناسی  در یکی از  رشته های  بهداشت عمومی، مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت محیط  و پرستاری (جهت دوره تطبیقی شش ماهه مهارت بهورزی)

تذکر: مبنای محاسبه تاریخ فراغت ازتحصیل، تاریخ آخرین روز ثبت نام می باشد.

تبصره 1: در شرایط استثنایی دانشگاه مجاز به ثبت نام و پذیرش داوطلبان دیپلم است.این شرایط عبارتند از:

1- عدم دسترسی به فارغ التحصیلان دانشگاهی واجد شرایط در رشته های مورد نظر در مناطق مجاز و عدم امکان جذب نیروی کاردان یا کارشناس مرتبط
این افراد  باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا گواهینامه پایان تحصیلات سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه مدرک دانشگاهی باشند.

2-2- شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع کارشناسی مندرج درآگهی در آزمون بهورزی مجاز نمی باشد.

تبصره: در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مدرک تحصیلی ذکر شده در بند 1-2 بوده و در عین حال مدرک تحصیلی هم تراز یا بالاتر در سایر رشته های تحصیلی داشته باشد، ملزم به ارائه تعهدات محضری مبنی بر عدم درخواست به کارگیری مدرک دیگر پس از شروع به کار و در هنگام اشتغال خواهد بود.

2-3- پذیرش دانشجویان با عنوان بهورز ممنوع می باشد و در صورت احراز قبولی، پذیرش نهایی آنها مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرک قبل از شروع کلاس‌های بهورزی می باشد. در صورت عدم ارائه گواهی مذکور و یا تردید در صحت گواهی از دانشگاه محل تحصیل مدارک لازم دال بر تایید تعداد واحدهای گذرانده شده (تا زمان برگزاری آزمون) و عدم امکان دریافت هر گونه مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشته پذیرفته شده اخذ می گردد. به منظور اطمینان از اجرای این فرایند دانشگاه علاوه بر موارد پیشگفت از این افراد  تعهد مورد لزوم مبنی بر برخورداری از شرایط دریافت مدرک تحصیلی را نیز اخذ می نماید.

2-4- پذیرش افراد متعهد خدمت و کلیه افرادی که شرایط به کارگیری و استخدام را به عنوان بهورز در خانه بهداشت اعلام شده ندارند ممنوع می باشد. بدیهی است در صورتی که اجرای تعهد خدمت و متعاقبا استخدام فرد مذکور در خانه بهداشت مجاز باشد، به کارگیری این افراد در خانه بهداشت مورد نظر مشروط بر اخذ تعهدات مورد لزوم و امکان استخدام به شکل قراردادهای اشاره شده در مواد پیشین مقدور خواهد بود.

2-5- پذیرش بهورز به صورت بومی در وهله اول از روستای محل استقرار خانه بهداشت انجام می شود. داوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا عنوان "بومی روستا" تلقی گردند.

الف) محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

ب) حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه ) و در خصوص فارغ التحصیلان نظام جدید، دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم )را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشند و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

تبصره 1 : داوطلبان زن که شرایط بند "الف" و "ب" را نداشته باشند ولی با فرد شاغل در همان روستای محل گزینش بهورز و واجد شرایط مطابق بند "الف" و "ب" ماده 2 ازدواج کرده و حداقل 2 سال ار تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونتشان در محل مورد تقاضای پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد، به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بلامانع است. بدیهی است این افراد با افراد بومی بند "الف" و "ب" در یک اولویت قرار دارند و نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.

تبصره 2 : احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای "الف" و "ب" و تبصره 1 از طریق گواهی شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر و امضای رییس شورا و نصف اعضای شورا به اضافه یک نفر)، با تایید خانه بهداشت مربوطه و مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد.

تبصره 3 : چناچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا اشتغال و انجام دوره خدمت وظیفه دوره ضرورت سربازی در خارج ار محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسلامی روستا سکونت آنان را گواهی کند و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تایید نماید، پذیرش آن ها بلامانع است. لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر مشروط براین که خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند، ضرورت ندارد. در این شرایط ارائه گواهی دال بر اقامت در روستا قبل از شرایط فوق ضرورت دارد.

تبصره 4 : در صورت نبود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل 2 نفر به ازای هرمورد پذیرش در روستای اصلی، می بایست از افراد واجد شرایط ساکن روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آورد :

الف- روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان

ب- در صورت نبود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت مربوطه تا شعاع 30 کیلومتر از روستای اصلی، به شرط رعایت تقسیمات کشوری طبق طرح گسترش شبکه و محدوده ی جغرافیایی شهرستان مربوطه و پس از تایید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود . گزینش بهورز از مناطق شهری در هر شرایطی ممنوع می باشد .

نکته : بومی روستاهای قمر و سایر روستاها تا شعاع 30 کیلومتری مطابق با بند الف و ب ماده 2 تعریف می شود.

ج) در صورتی که هیچ کارشناس یا کاردان مرتبط مندرج در این آیین‌نامه در مناطق مجاز برای اجرای فراخوان وجود نداشته باشد، دانشگاه می‌تواند برای جذب افراد دیپلم مندرج در ماده 2 آیین‌نامه  با همان نحوه گزینش به ترتیب از روستای اصلی و سپس روستاهای قمر پذیرش نموده و در صورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط از موارد ذکر شده، پذیرش از روستاهای هم‌جوار خانه بهداشت تا شعاع ۳۰ کیلومتر از روستای اصلی که تحت پوشش همان مرکز خدمات جامع سلامت مربوطه هستند انجام دهد.

نکته : درصورتی پذیرش از روستای همجوار تا شعاع 30 کیلومتری انجام می گردد که در همان شهرستان و طبق طرح گسترش شبکه باشد.

د) استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط موضوع مفاد مواد 1و2 (شرایط عمومی و اختصاصی) با رعایت مفاد این آگهی می باشد.

3- شرایط سنی:

3-1-  حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی 30 سال (29 سال و 11 ماه و 29 روز) و حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی 28 سال (27 سال و 11 ماه 29 روز) می باشد. در شرایط  خاصی که افراد دیپلم یا زیر آن گزینش شود، حداقل سن برای ایشان 16 سال (15 سال و 11 ماه و 29 روز ) و حداکثر 26 سال (25 سال و 11 ماه و 29 روز) خواهد بود. تاریخ اولین روز برای شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد.

تبصره 1 : موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.  در هر صورت سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی دیپلم با در نظر گرفتن موارد زیر نباید از 28 سال (27 سال و 11 ماه و 29 روز) و سن داوطلب دارای مدرک فوق دیپلم نباید از 30 سال (29 سال و 11 ماه و 29 روز) و سن داوطلب دارای مدرک کارشناسی نباید از 32 سال (31 سال و 11 ماه و 29 روز)  تجاوز نماید .

الف - داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

ب- مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقایان براساس کارت پایان خدمت

تبصره 2 : سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه تعیین می گردد.

الف) جانبازان ، آزاداگان، فرزندان و همسر شهداء ، فرزندان و همسر جانبازان 25% به بالا و فرزندان و همسر آزادگان که حداقل يک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند، و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداکثر سن معاف مي باشند.

ب) افراد خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، خواهر و برادر) تا ميزان 5 سال

ج) رزمندگان کمتر از شش ماه  سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به ميزان مدت حضور در جبهه

4- مدارک مورد نیاز :

4-1 -  تکميل برگ درخواست شغل (با دقت و خط خوانا تکميل گردد)

4-2 - مبلغ  500.000 ریال بابت حق ثبت نام، ازدرگاه الکترونیکی در زمان ثبت نام به حساب دانشگاه واریز گردد.

* فرزندان شهید از پرداخت حق ثبت نام معاف هستند.

* ایثارگران موظف به پرداخت نصف حق ثبت نام می باشند.

4-3-  عکس 4× 3 جديد و تمام رخ با فرمت هاي Jpeg يا Jpg  و يا Png  با حجم حداکثر 100 کيلوبايت و مربوط به سال جاری و با زمینه پشت سفید ، اسکن و بارگذاري شود. (اسکن عکس از روی کارتهای شناسایی و کارت ملی ، شناسنامه و.... قابل قبول نمی باشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس و مطابق با موارد ذکر شده اقدام به اسکن نمایند.)

4-4- تصوير آخرين مدرک تحصيلي

4-5-  تصوير تمام صفحات شناسنامه

4-6- تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم (ويژه برادران)

4-7- تصوير پايان طرح مشمولين خدمت پزشکان و پيراپزشکان يا معافيت از آن

4-8- مدارک دال بر بومي بودن (فرم احراز سکونت پس از تکميل و تاييد با فرمت هاي Jpeg يا Jpg و يا Png  با حجم حداکثر 100 کيلوبايت اسکن و بارگزاري شود.) اصل مدارک درصورت پذیرش در روز مصاحبه جهت بررسی تحویل گردد.

4-9- مدارک دال بر ايثارگري

4-10- ساير مدارک طبق مفاد آگهي حسب ضرورت

 

5- نحوه ثبت نام ، ارسال مدارک و مهلت ثبت نام :

5-1-  دانشگاه آگهي پذیرش بهورز را از طريق سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز بهداشت شهرستان در محل هاي مورد نياز ، بخشداري ، دهداري ، شوراي اسلامي و ساير اماکن عمومي و نصب اطلاعيه در مراکز بهداشتي درماني وخانه های بهداشت  منتشرمی نماید.

 

ورود به سامانه ثبت نام پذیرش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (کلیک نمائید)

 

2-5- ثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق سایت اینترنتی دانشگاه به شرح ذیل انجام می گیرد :

3-5- مهلت ثبت نام از تاریخ 99/3/20 تا  لغایت تاریخ 99/3/30 می‌باشـــد. متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند تا تاریخ 99/3/30 نسبت به ثبت نام به صورت الکترونیکی درسایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اقدام نمایند و از تاریخ 99/4/8 لغایت 99/4/10 نسبت به ویرایش در سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اقدام نمایند.

تذکر) داوطلبان گرامي، پس از تاييد ثبت نام و چاپ فرم تقاضانامه که حاوي کد رهگيري مي باشد لازم است کد رهگیری را تاپایان اعلام نتايج نزد خود نگهداري نمايند.

به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

6- زمان و محل توزيع کارت :

6-1- داوطلبان واجد شرایط جهت اخذ کارت ورود به جلسه امتحان  توانمندیهای عمومی و اختصاصی می توانند در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 99/4/17  و  99/4/18  به سایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مراجعه و نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند .

6-2- زمان و محل برگزاري امتحان در کارت ورود به جلسه درج خواهد شد . 

6-3- چنانچه در هریک از مراحل پذیرش خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده کان لم یکن تلقی ودر صورت شرکت در کلاس های آموزشی ضمن اخراج ، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد و در صورت صدور حکم استخدام ، حکم صادره لغو و بلا اثر می گردد.

6-4- به منظور سنجش توانمندیهای داوطلبان آزمونهایی به شرح ذیل بعمل خواهد آمد :

الف – جهت سنجش توانمندی های عمومی، آزمون کتبی به عمل خواهد آمد سوالات آزمون عمومی از دروس دیپلم کامل متوسطه (شامل دروس ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی و دین و زندگی و اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانون)

تبصره : متقاضیان اقلیت های مذهبی به سوالات دین وزندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده می شود.

ب- مصاحبه : مصاحبه 40درصد از کل آزمون رابه خود اختصاص می دهد

6-5- از میان شرکت کنندگان در آزمون کتبی تا 3 برابر ظرفیت مورد نیاز به ترتیب اولویت های مقرر قانونی و نمرات کسب شده انتخاب و جهت انجام مصاحبه به کمیته مصاحبه معرفی می گردند تا پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب 2 برابر ظرفیت مورد نیاز (اصلی وذخیره) بر اساس مجموع نمرات کتبی و مصاحبه اقدام و به هسته گزینش موسسه معرفی گردد.

6-6- لیست نهایی پذیرفته شدگان پس از تایید صلاحیت عمومی توسط هسته گزینش موسسه اعلام می گردد.

6-7- پذیرفته شدگان اصلی پس از ابلاغ نتایج نهایی حداکثر دو هفته فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل پذیرش به مراکز آموزش بهورزی مرکز بهداشت شهرستان مربوطه مراجعه نمایند .

تبصره : در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان پس از شروع آموزش از پذیرفته شدگان ذخیره جهت شروع دوره ، دعوت بعمل خواهد آمد .

6-8- سپردن تعهد محضری به دانشگاه  قبل از شروع به تحصیل مبنی براین که "پس ازاتمام دوره آموزش تطبیقی مهارت های بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت 15 سال و به صورت شیفت های مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نماید" الزامیست.

6-9- سپردن تعهد برای کلیه بهورزان (اعم از ایثارگران و ...) الزامی بوده و تعهدنامه تا پایان تعهد قابل خرید و انتقال نمی باشد.

تبصره : پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی ، از ادامه تحصیل انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه ، مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز موسسه نمی باشند .   

6-10- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی دانشگاه انجام می گردد.

7- مواد درسی آزمون بهورزي

7-1-  برای سنجش داوطلبان دارای مدارک کاردانی و کارشناسی

آزمون توانمنديهاي عمومي براي دارندگان مدرک تحصيلي کاردانی یا کارشناسی شامل :

 

نوع ارزشیابی

رديف

ماده امتحاني

تعداد سؤال

ضریب

درصد نمره اختصاص یافته

آزمون عمومی کتبی

1

ادبيات فارسي

15

1

60 نمره معادل

30 درصد از کل  نمره آزمون

2

زبان انگليسي

15

1

3

دين و زندگي

15

1

4

اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی

15

1

 

 سوالات به صورت چهارگزينه اي (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط ) طراحي خواهد شد .

آزمون تخصصي براي دارندگان مدرک کاردانی یا کارشناسی شامل  آزمون کتبي و مصاحبه مي باشد .

 

سوالات آزمون کتبی اختصاصی از واحدهای درسی اختصاصی شامل مواد زیر می باشد:

 

نوع ارزشیابی

رديف

ماده امتحاني

تعداد سؤال

ضریب

درصد نمره اختصاص یافته

آزمون  اختصاصی کتبی

1

نظام ارایه خدمات بهداشتی درمانی

30

1

60 نمره معادل

30 درصد از کل نمره آزمون

2

آمار حیاتی و اپیدمیولوژی

15

1

3

آموزش بهداشت

15

1

آزمون اختصاصی مصاحبه

4

ارزیابی روانشناختی و قابلیت های برقراری ارتباط مؤثر و خدمتگزاری و ماندگاری در عرصۀ خدمت ( توسط کمیتۀ مربوطه مطابق دستور عمل حوزۀ معاونت بهداشت)

80 نمره معادل

40 درصد از کل نمره آزمون

 

سوالات به صورت چهارگزينه اي (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط ) طراحي خواهد شد .

تذکر: آزمون برای متقاضیان کارشناسی وکاردانی به صورت واحد برگزار خواهد شد.

 

7-2-  برای سنجش داوطلبان دارای مدرک دیپلم

 

نوع ارزشیابی

رديف

ماده امتحاني

تعداد سؤال

ضریب

درصد نمره اختصاص یافته

عمومی

آزمون کتبی

1

ادبيات فارسي

15

1

60 نمره معادل

60 درصد از کل  نمره آزمون

2

زبان انگليسي

15

1

3

دين و زندگي

15

1

4

اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی

15

1

اختصاصی

آزمون مصاحبه

5

ارزیابی روانشناختی و قابلیت های برقراری ارتباط مؤثر و خدمتگزاری و ماندگاری در عرصۀ خدمت ( توسط کمیتۀ مربوطه مطابق دستور عمل حوزۀ معاونت بهداشت)

40 نمره معادل

40 درصد از کل  نمره آزمون

 

سوالات آزمون عمومی  از دروس دیپلم کامل متوسطه می باشد که به صورت چهار گزینه ای (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحی می شود .

تبصره : اقليت هاي مذهبی به 15 سوال دین و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد

* آزمون تخصصی دارندگان دیپلم صرفا شامل مصاحبه می باشد که 40% از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد.

* فهرست پذیرفته شدگان اولیه تا سه برابر تعداد مورد نیاز جهت انجام مصاحبه  در سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

* انتخاب داوطلبان دارندگان مدرک تحصيلي کاردانی و کارشناسی  حداکثر به ميزان (3) برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي که حد نصاب نمره امتحان کتبی (60 درصد)  راکسب کرده اند ، انتخاب و براي مصاحبه معرفي مي شوند . پس از انجام مصاحبه 2 برابر ظرفيت مورد نياز (اصلی و ذخیره) ، براساس مجموع نمرات فضلي کتبي  و مصاحبه به هسته گزينش معرفي مي شوند.

 * انتخاب داوطلبان دارندگان مدرک تحصيلي ديپلم حداکثر به ميزان سه (3) برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي که حدنصاب نمره امتحان توانمنديهاي عمومي را (60 درصد) کسب کرده اند براساس بالاترين نمره فضلي امتحان کتبي انتخاب و براي مصاحبه معرفي مي شوند . پس از انجام مصاحبه 2 برابر ظرفيت مورد نياز  (اصلی و ذخیره) براساس مجموع نمرات فضلي کتبي و مصاحبه به هسته گزينش معرفي مي شوند .

* انتخاب داوطلبان به ترتیب نمره کل ماخوذه در آزمون به صورت فضلی می باشد.

- پذيرفته شدگان در مقاطع کارداني  و کارشناسی به مدت شش ماه آموزش تطبيقي مهارتهاي بهورزي و دارندگان مدرک تحصيلي ديپلم بمدت 2 سال دوره آموزشي بهورزي را طي خواهند نمود .

- برای پذیرش هر یک از پست های بهورزی ، افراد دارای مدارک تحصیلی کاردانی و کارشناسی مرتبط در اولویت هستند.

- محل تحصیل پذیرفته شدگان بنا به تصمیم معاونت بهداشت دانشگاه در مراکز آموزش شهرستان های تابعه دانشگاه خواهد بود.

- پذیرفته شدگان نهایی پس از اتمام دوره تحصیلی بهورزی ، شروع به کار ایشان با توجه به شرایط دانشگاه و موافقت معاونت بهداشت دانشگاه صورت می پذیرد.


8- تذکرات :

8-1- استخدام ايثارگران اعم از سهميه استخدامي 25 درصد و 5 درصد (موضوع ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران) در دستگاههاي اجرايي صرفا" از طريق شرکت در آزمون انجام ميگيرد .

8-2- مشمولين سهميه 25 درصد مجاز به بهره مندي از سهميه استخدامي 5 درصد ساير ايثارگران و يا بالعکس، نمي باشند به عبارت ديگر هر داوطلب مي تواند در صورت مشمول بودن صرفاً از يکي از سهميه هاي مشخص شده استفاده نمايد.

*** سهميه استخدامي 25% ايثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا ،همسر و فرزندان جانبازان 25% و بالاتر و همسر و فرزندان آزادگان داراي يکسال و بالاي يکسال اسارت و خواهر و برادر شاهد مي باشند .

8-3- سهميه استخدامي  پنج درصد به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد و فرزندان آزادگان کمتر از يکسال اسارت اختصاص مي يابد.

توجه : خدمت داوطلبانه در جبهه شامل : بسيجيان ، جهادگران و نيروهاي مردمي رزمنده، کارکنان شاغل و بازنشستگان دستگاههاي اجرايي ، سازمان ها ، شرکت ها و موسسات دولتي يا تحت پوشش قانون کار و مقررات تامين اجتماعي و قوانين خاص ، بوده که از طريق بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي به مناطق جنگي ، عملياتي و امنيتي اعزام شده اند. تائيديه مدت حضور در مناطق مذکور حسب مورد با معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزي مي باشد. 

8-4- به مدارک ارسالي دارندگان مدارک تحصيلي بالاتر و پايين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنين مدارک معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد .

8-5- مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان رشته های اجباری (پرستاری) که در حين انجام خدمت قانوني در واحدهاي تابعه دانشگاه مي باشند، در صورت  داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آگهی پذیرش بهورز با توجه به استخدام پیمانی این آزمون مي توانند در امتحان ورودی بهورزی شرکت  نمايند. ارسال گواهي اشتغال به طرح اينگونه افراد الزامي است .

8-6- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است ، داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد . حتي در صورت پذيرفته شدن در آموزشگاه بهورزي و يا صدور حکم استخدامي ، حکم مزبور لغو و بلااثر مي گردد .

8-7- اخذ تائيديه مدارک تحصيلي متقاضيان استخدام درصورت پذيرفته شدن در امتحان (حداکثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه) از سوي دانشگاه الزامي است .

8-8- پذيرفته شدگان پس از ابلاغ نتايج نهايي حداکثر 15 روز  فرصت خواهند داشت جهت تکميل مدارک و طي مراحل پذيرش به دانشگاه مراجعه نمايند .

8-9- در صورت عدم مراجعه پذيرفته شدگان در مهلت مقرر يا انصراف آنان پس از شروع آموزش از پذيرفته شدگان ذخیره جهت شروع دوره دعوت بعمل خواهد آمد .

8-10- سپردن تعهد رسمی به موسسه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر اینکه پس از اتمام دوره آموزش بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت 15 سال و به صورت شیفت های مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نماید ، الزامیست .

8-11- شرکت داوطلبان با مدرک تحصيلي به غير از مقاطع تعيين شده در آگهي و امتحان ممنوع مي باشد .

8-12- با توجه به اين که ملاک ثبت نام از متقاضيان استخدام تکميل برگ درخواست شغل مي باشد ، لازم است در تکميل برگه مورد نظر نهايت دقت را به عمل آورده و هيچگونه اصلاحاتي پس از ارسال برگ درخواست شغل قابل پذيرش نخواهد بود .

8-13- مشمولين خدمت پزشکان و پيراپزشکان بايد داراي معافيت يا گواهي انجام طرح خدمت مربوطه باشند .

8-14- متقاضیان مربوطه حداکثر به مدت پانزده روز پس از اعلام نتیجه اولیه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام نمایند.

فرم شماره 1 : فرم احراز سکونت

فرم درخواست شغل بهورزی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  ورود به سامانه ثبت نام پذیرش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (کلیک نمائید)

 

 


دریافت فایل پیوست نامه
کلمات کلیدی:
پذیرش     بهورز     استخدام     پیمانی    

تاریخ بروز رسانی:   21 خرداد 1399

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >