آگهی مناقصه پروژه ساختمان مرکز خدمات جامع سلامت شهری امیرالمومنین (ع) واقع در شهرستان دشتستان را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده

1401/3/8 0:0

آگهی مناقصه عمومی

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه ساختمان مرکز خدمات جامع سلامت شهری امیرالمومنین (ع) واقع در شهرستان دشتستان را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال)

2001000383000049

ساختمان مرکز خدمات جامع سلامت شهری امیرالمومنین (ع)

1055 مترمربع

5.960.654.748

117.654.050.699

سپتیک

25 مترمکعب

1.559.044.265

جمع کل(ریال)

119.213.094.964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/3/9 لغايت 1401/3/12 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1401/3/13  لغايت 1401/3/23  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/3/23 ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     پروژه.ساختمان.مرکز.خدمات.جامع.سلامت.شهری.امیرالمومنین.     (ع)     شهرستان.دشتستان        

تاریخ بروز رسانی:   8 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >