اورژانس


12
شمارهعنوانتاریخ صدور
آگهي جذب نیروی شرکتی مورد نياز اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1402 1402/9/5
آگهی فراخوان متقاضیان انتقالی به واحد اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه 1402/2/6
نتایج نهایی آزمون جذب نیروی شرکتی فوریتهای پزشکی جهت پایگاه اورژانس بنک کنگان مورخ 12/11/1401 1401/11/24
دریافت کارت آزمون جذب نیروی شرکتی فوریت های پزشکی جهت پایگاه اورژانس بنک کنگان 1401/11/12 1401/11/10
نتایج نهایی آزمون جذب نیروی شرکتی جهت اورژانس و نیروی شرکتی نگهبان – سرایدار 26 شهریورماه 1401 1401/6/17
اطلاعیه تست روانشناسی و ورزش داوطلبان آزمون جذب نیروی شرکتی اورژانس و نگهبان – سرایدار 1401/6/3
دریافت کارت آزمون جذب نیروی شرکتی اورژانس 115 استان بوشهر و جذب نیرو سرایدار-نگهبان به صورت قراردادشرکتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر1401 1401/5/22
3401/209/د مورخ 1400/04/23 آگهي جذب نیروی شرکتی اورژانس 115 استان بوشهر 1401/4/15
نتایج نهایی آزمون بکارگیری نیروی شرکتی اورژانس 115 استان زمستان 1400 1401/1/23
آگهی استخدام نیروی موتورلانس مرکز اورژانس تهران 1396/6/21
مناقصه تعميرات اساسي اورژانس بيمارستان زينبيه خورموج واقع در شهرستان دشتي 1394/7/7
مناقصه تعميرات اساسي اورژانس بیمارستان اميرالمومنين (ع) گناوه 1394/4/14
مناقصه احداث اورژانس شهری دیر واقع در شهرستان دیر 1394/1/15
مناقصه احداث اورژانس جاده‌اي گادويي واقع در شهرستان تنگستان 1393/12/27
اطلاعیه مناقصه عمومی احداث اورژانس جاده‌اي برازجان 1393/12/27
مناقصه احداث اورژانس جاده ای شول واقع در شهرستان گناوه 1393/12/16
مناقصه احداث پروژه اورژانس 115 شهري جم 1393/9/5
مناقصه پروژه احداث اورژانس جاده‌اي حصار واقع در شهرستان ديلم 1393/8/22
آگهی مناقصه پروژه اورژانس جاده‌اي گندم‌زار واقع در شهرستان جم 1393/6/22
مناقصه پروژه تکميل اورژانس شهري بوشهر واقع در شهرستان بوشهر 1393/6/19
12
 
< >