آگهی مناقصه تکمیل احداث ساختمان 16 واحدی واقع در شهرستان دشتستان-نوبت دوم

1402/2/24 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه تکمیل احداث ساختمان 16 واحدی واقع در شهرستان دشتستان-نوبت دوم را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2002000383000007

تکمیل ساختمان

1334مترمربع

7.026.402.783

137.774.565.509

پیاده رو

100 مترمربع

2.753.490.150

جمع کل(ریال)

140.528.055.659

 

 

 

 

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1402/2/27 لغايت 1402/3/2تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1402/3/2  لغايت 1402/3/16  تا ساعت 13:00  

تاریخ بازگشایی : 1402/3/16  ساعت 13:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     تکمیل.احداث.ساختمان.16.واحدی     دشتستان     نوبت.دوم        

تاریخ بروز رسانی:   24 ارديبهشت 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >